RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HELPDESK Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Skórzewie przy ulicy Poznańskiej 119, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu poprzez formularz i/lub realizacji zlecenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. w przypadku wyrażenia dobrowolnych zgód dane będą przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także w celu wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, którymi się Pani/Pan posługuje. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty stale współpracujące z HELPDESK Sp. z o. o. sp. k. na podstawie umowy o świadczenie usług.
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy lub realizacja zlecenia,/kontaktu,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód.
 1. Może Pani/Pan wycofać zgody kontaktując się z Administratorem danych z wykorzystaniem następującego adresu mailowego: dane.osobowe@hd.pl z dopiskiem „CarsLab”,
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas do: cofnięcia zgody, zakończenia świadczenia usług lub obowiązywania umowy, przedawnienia wynikający z przepisów prawa a poza ten okres, w przypadku prawnie uzasadnionych celów administratora.